top of page

​Neem contact op

Galerie Efterom

Adres:

Te Nijenhuiswei 13

9241 EA  Wijnjewoude

Tel: 0516 481506/06 11615718

email: jikkevdwaalbijma@gmail.com​​​
 

Openingstijden:
zaterdag 13.00 tot 17.00 uur
zondag 13.00 tot 17.00 uur.

 

Bericht ontvangen!

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De informatie die u ons verstrekt bestaat uitsluitend uit naam, adres en e-mailadres. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking.

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier  of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en  uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Onze diensten bestaan uitsluitend uit het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen welke betrekking hebben op exposities.

Inzage, correctie en recht van verzet.

Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na een schriftelijk ( of e-mail-) verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien  het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat kunt u ons schriftelijk of per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Galerie Efterom

Te Nijenhuiswei 13

9241EA Wijnjewoude

 

Telefoon 0516 481506/ 0611615718

E-mail jikkevdwaalbijma@gmail.com

 

Aanpassen privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

bottom of page